Quidditch regler

shutterstock_238546465

Inom den verkliga Quidditchen börjar spelet när domaren släpper ut den gyllene kvicken som då ska få ett försprång på minst fyrtiofem sekunder. Kvicken efterföljs av de övriga spelarna som ställer upp sig på sina platser kring mittringen. Domaren ser till att dunkarna placeras ut på sina platser och kastar upp klonken – sedan börjar spelet. Under spelets gång är det inte tillåtet att byta ut spelare som är skadade eller trötta utan man får klara sig bäst man kan med det man har. Det är fem poängs avdrag för användande av ”fult språk” och om man greppar tag i en motståndares klädsel, dessutom får man två minuters utvisning. Hela laget diskvalificeras om man sparkar eller slår en motståndare.

Att vara utanför planen om man inte är sökare är strängt förbjudet vilket resulterar i att klonken går över till det andra laget. Lagkaptenerna har rätt att ta ut fyra time-out när personen önskar men det är domaren som blåser av vid ett passande tillfälle under matchen. En time-out är begränsad till en minut och man får inte blåsa av när en sökare försöker ta den gyllene kvicken. Det finns olika regler kring ”fouls” beroende på vart man spelar, vilket gör det väl värt att kolla upp vad som gäller där man spelar innan man börjar spelar.